The Female Night Watch

20 vrouwelijke rolmodellen op een doek van Adriaan de Wolf. Meld jezelf aan of draag iemand voor en lever een bijdrage aan het onderzoekfonds van Stichting Hart voor Vrouwen.

Topvrouwen Glossy

Als je als topvrouw ook jouw verhaal wilt delen om andere vrouwen te inspireren en te informeren, meld je dan aan voor een interview en fotoshoot voor de Topvrouwen Glossy

Save the date

8 maart 2024

Internationale Vrouwendag Conferentie

Save the date

10 oktober 2024

Feestelijke onthulling the Female Nightwatch

Stichting Topvrouwen Nederland

  • Het ontwikkelen van, beheren en uitvoeren van projecten i.s.m. met professionele partners met als doel de opbrengsten in z’n geheel aan te wenden voor goede doelen organisaties
  • Het verwerven van fondsen, subsidies en sponsoring voor projecten van, door en met vrouwen organisaties waarvan de opbrengsten worden aangewend voor goede doelen organisaties
  • Het organiseren van bijeenkomsten gericht op veilingen, loterijen en overige samenkomsten met behulp van samenwerkingspartners om de projecten te presenteren, te veilen en/of te verkopen met als doel de opbrengsten aan te wenden aan gekozen goede doelen organisaties

Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting. Ons stichtingsbestuur bestaat uit corporate vrouwen en vrouwelijke ondernemers, omdat wij geloven in versterken door te verbinden en breken daarmee met de traditie van de hokjesgeest en verdeeldheid onder topvrouwen in Nederland.

Ambassadeurs

Ons bestuur wordt ondersteund door een aantal bestuurlijke ambassadeurs die ons direct en indirect ondersteunen bij het behalen van onze doelstelling. Deze ambassadeurs hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven en/of politiek en bestaat uit succesvolle ondernemers, politici en ervaren bestuurders.

Netwerken

Stichting Topvrouwen Nederland biedt een platform aan vrouwelijke bestuurders en aankomende bestuurders die geloven in de kracht van netwerken. Vanuit dit gedachtegoed organiseert de stichting jaarlijks verschillende bijeenkomsten, zoals netwerkdiners en seminars.

Partners

Om onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn wij continu op zoek naar samenwerkingspartners. Dit kunnen grote of middelgrote ondernemingen en instellingen zijn, maar zeker ook overheidsorganisaties die inclusiviteit en diversiteit een warm hart toedragen.
Wij willen alle brancheorganisaties hierbij uitnodigen om toe te treden als samenwerkingspartner van onze stichting en beogen hiermee een bundeling van krachten, kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en leiderschap.